Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014
Nghị định 86/2014/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2014/NĐ-CP với nhiều quy định mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT): “Tinh thần chung của Nghị định sửa đổi là mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các loại xe không trực tiếp thu tiền như: xe tải chở hàng hóa, vật liệu xây dựng… không phát hành vé, thu tiền nhưng có lợi nhuận trong quá trình kinh doanh vận tải hàng hóa”. 


Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Bảo Ngọc cho biết, Nghị định 86 gồm 6 chương, 36 điều quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh và việc cấp phép KDVT bằng ô tô sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2014, thay thế Nghị định 91/2009/NĐ-CP Nghị định 93/2012/NĐ-CP.
Nghị định 86/2014/NĐ-CP có một số nội dung trọng tâm và điểm mới theo hướng siết chặt các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.  Cụ thể, tất cả các xe ô tô kinh doanh vận tải  đều phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và có lộ trình lắp đặt phù hợp để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện. Căn cứ vào quy mô số lượng phương tiện, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền sẽ phân loại các đơn vị kinh doanh vận tải , tương ứng với đó là quy định về phạm vi hoạt động đối với từng loại hình, đồng thời có lộ trình cụ thể để các đơn vị kinh doanh vận tải  có thời gian điều chỉnh, sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với quy mô của đơn vị mình.


Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014

Tham Khảo:
1>  Nghị định 86/2014/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  ( download
2> Nghị định 93/2012/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ( download)
3>  Nghị định 91/2009/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ( download