Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018
XE TẢI - THẰNG BẠN CHÍ CỐT CỦA TUI


Bạn nè! Để tui kể cho Bạn nghe câu chuyện về Thằng Bạn chí cốt của tui.

Vì hai đứa vui buồn có nhau nên Xe tải là thằng bạn mà tui tình thương mến thương nhất. Chắc các bạn sẽ bảo Xe tải là cục sắt to đùng không suy nghĩ, cảm xúc. Nhưng với tui, Xe tải có tên tuổi, gia đình, tình cảm và cả giá trị đối với xã hội.

Nếu như chúng ta có tên gọi thì Xe tải Bạn tui cũng có một dãy ký hiệu là biển số để định danh. Thằng Bạn tui còn có hẳn một đại gia đình sống gắn bó với nhau trong một bãi xe nhỏ giữa lòng Sài Gòn. 

Mỗi ngày nó vẫn lặng lẽ chuyển những chuyến hàng trong nội thành hoặc cũng có thể là những chuyến đi xa tới những miền đất mới lạ. 

Nếu trên đường vô tình bắt gặp một một thằng con trai mặc chiếc áo trắng tinh, mang 4 chiếc giày cao su màu đen thì có thể là Bạn tui Xe tải đó.

Xe tải - Thằng Bạn chí cốt của tui

English version:

TRUCK - MY BESTIE 

Let me tell you the story of my Bestie 

Truck is my most beloved friend. Surely, you would say Truck is just big iron without thinking and emotion. But for me, Truck has its own name, family, love and value for society. 

If we have a name, my Bestie also has a serial number to identify. It also has a great family living together in a small car park in Saigon. 

Everyday, it silently transports cargo around this city or to new provinces. 

If you accidentally see a handsome guy wearing a white T-shirt and 4 black rubber shoes on the road, it can be my Bestie “Truck”. 

#Xetải-Thằngbạnchícốtcủatui 

#Xetải 

#BạntuilàXetải 

#Saigon